فیلمنامه پل کریم خان که نگارش آن توسط احمد ذاکری به اتمام رسیده و دارای پروانه سخت از وزارت ارشاد اسلامی است بزودی پیش تولید آن به کارگردانی ایشان آغاز میگردد.
وی در حال انتخاب بازیگران خانم و اقا و عوامل دارای رزومه عالی میباشند که پس از تائید نهائی اسامی انان اطلاع رسانی خواهند شد .

این فیلمنامه اجتماعی و طنز بوده و مخاطبین آن جوانان میباشند .
پروانه ساخت فیلمانه پل کریم خان به سختی از شورای فیلمنامه وزارت ارشاد دریافت گردیده است .وی در حال انتخاب تهیه کننده مناسب و قدرتمند میباشند.

enter site

فیلمنامه خورشید 7 که تاریخی و مذهبی می باشد در حال نگارش است . به گفته احمد ذاکری این فیلمنامه از مراجع ،حوزه علمیه قم، مرکز پژوهشگاه علمیه قم کسب تکلیفشدهو از چندین تاب مذهبی جمع آوری گردیده است،که اخبار نهائی آن متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد.

بازگشت به صفحه اصلی