دعوت به کار :

از علاقمندان به بازِی در فیلم سینمائی دعوت به عمل میآید .متقاضیان میتوانندرزومه و شماره تماس و یک قطعه عکس تمام قد خود را از برای ما ارسال نمایند .(توضیح: بازیگران تئاتر و با سابقه بازی در فیلم و سریال در اولویت میباشند)


رزومه


 

بازگشت به صفحه اصلی